Page 7 - PROFILE DOANH NGHIỆP RABBIT MEDIA 2022
P. 7

2| VÌ SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI


                                                                                200                    100+
                    Với hơn 100 dự án đã làm việc với khách hàng, Rabbit

                    media luôn tự tin những sản phẩm mình đưa đến với                                   150


                    khách hàng

                    80%
                    Khách hàng chủ yếu của Rabbit Media là do giới thiệu và

                    khách tìm kiếm sau khi làm việc, chứng tỏ chất lượng và                                100

                    sản phẩm

                    50+
                    Với trên 50 nhân sự trẻ, nhiệt huyết và kinh nghiệm của                                 50


                    Leader sẽ đưa chất lượng sản phẩm tốt nhất                    7+                    Hơn 7 năm hoạt động trong ngành media, Rabbit Media                                    0


                    đã làm việc với nhiều đối tác và khách hàng                                             2018       2019       2020        2021       2022
                                                                                                Dự án nhận được qua các năm
                                                                                                                                          07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12