Page 8 - PROFILE DOANH NGHIỆP RABBIT MEDIA 2022
P. 8

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ             RABBIT MEDIA lựa chọn chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự trẻ nhiệt huyết và đam mê với nghề. Tất cả các nhân sự tại


             Rabbit Media đều có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm và được trải qua qua quá trình đào tạo khắt khe.


             Chúng tôi có trên 20 nhân sự hoạt động trong các mảng thiết kế 2D, 3D, video kỹ xảo, quay phim, xây dựng ý tưởng, kinh


             doanh, marketing. Chúng tôi hoạt động dựa trên sự trau dồi, minh bạch, hiệu quả công việc. RABBIT MEDIA mong muốn


             mang tất cả những gì hiểu biết & kỹ năng của mình đóng góp cho sự phát triển của thương hiệu Việt Nam.


          08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13